Trayectoria como Dirigente
APREDA, Jorge
Año Cargo
 02/03  Tesorero
 01/02  Tesorero
 00/01  Tesorero