San Telmo vs DT J G E P GAF GEC
Total Primera DivisiĆ³n 1 0 0 1 0 1
Total San Telmo vs DT 1 0 0 1 0 1
07-03-15 V sacachispas 1 0 San Telmo FRANZONI, Jorge Alberto Primera DivisiĆ³n